SME TÍ, KTORÍ ZVYŠUJÚ VÝKON

SVOJICH PARTNEROV

ELEKTRO ÚDRŽBA

servis, údržba a inštalácia elektrických zariadení vonkajšie osvetlenie údržba a inštalácia komletná realizácia elektrických pripojok, domových inštálácií, bleskozvodov Revízie - odborné skúšky a odborné prehliadky vyhradených technických zadiadení-elektrických.

DISTRIBÚCIA - LOGISTIKA - SKLADOVANIE

kompletné logistické a mailigové služby technické a distribučné zabezpečovanie reklamných kampaní skladovanie dlhodobé a krátkodobé, skladovacie služby expresná preprava tovaru balenie , manipulácia a kompletácia tovatu

REKLAMA - INŠTALÁCIA

branding/rebranding, inštalácia reklamných tabúľ, bilboardov inštalácia malých aj veľkoplošných polepov a fólii protislnečné, solárne fólie výroba svetelnej, nesvetelnej reklamy výmena posterov, nálepiek, banerov a bezpečnostných piktogramov iných propagačných materiálov, doprava v reklame

SERVIS - RENOVÁCIA

renovácia starých náterov v interieroch aj exterieroch, obnova a vodorovného dopravného značenia VZV značenie a preznačovanie parkovacích plôch nátery fasád, atiky, striech, železných konštrukcií a iných doplnkov údržba priemyselných stavieb, fasád a konštrukcií čistenie pomocou vysokotlakového čistiaceho zariadenia

Kontakt |  Mgr.Martin Krak

      tel.č  |  +421 903 567 674

        e-mail  |  makrazv@gmail.com

Kontaktná  |   Nádvorná 2947/2

adresa  |   96001 Zvolen

       web  |   www.makra.sk

PARTNERI: